Slide background

 

 

 PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ NA LATA 2014 – 2020

 

 

Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”
Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”

 

 

 

"INNOWACYJNA, EKONOMICZNA TECHNOLOGIA DLM WZMOCNIENIA NASYPU KOLEJOWEGO"

 

 

 

Cel projektu jest podniesienie innowacyjności i konkurencyjności firmy SOLEY sp. z o.o. za pomocą kompletnego rozwiązania technologicznego wykorzystującego innowacyjne narzędzie geotechniczne do wykonania wzmocnienia podtorza kolejowego panelami z gruntobetonu lub fibrogruntobetonu.

 

 

Opis projektu: W budownictwie kolejowym wykonanie zabiegów stabilizujących podtorze stanowi jedno z najistotniejszych zagadnień technicznych i ekonomicznych. Obecnie stosowane metody wzmacniania podtorza kolejowego (kolumny: DSM, żwirowe, betonowe) są uciążliwe ze względu na konieczność częściowego demontażu napowietrznej części infrastruktury kolejowej (ze względu na wysokość maszyny budowlanej wykorzystywanej do realizacji wzmocnień) i długi czas realizacji wzmocnienia. Koszty wykonania tego typu robót stanowią sporą część inwestycji. Sposobem na ograniczenie tych problemów jest zastosowanie technologii DLM (double linear mixing), która przy użyciu niskiego nośnika narzędzi wykonuje równocześnie pod obydwoma szynami toru kolejowego wzmocnienie podtorza. Celem projektu jest wykonanie kompletnego rozwiązania technologicznego łączącego innowacyjne narzędzie geotechniczne do wykonania wzmocnienia podtorza kolejowego panelami z gruntobetonu lub fibrogruntobetonu. Realizacja projektu pozwoli na zwiększenie obszaru zastosowań paneli gruntobetonowych bądź fibrogruntobetonowych w kolejnictwie - obecnie najmocniej rozwijająca się gałąź budownictwa infrastrukturalnego. Program badań przemysłowych obejmuje wykonanie kilku modeli podwójnych ścian w gruncie, przeprowadzenie oceny wizualnej osiowości obu ścian, badania wytrzymałościowe oraz trwałościowe. Kolejnym etapem będą prace rozwojowe polegające na wykonaniu prototypowych ścian w ośrodku badawczym, gdzie prototypowe ściany zostaną poddane długotrwałym badaniom cyklicznym/dynamicznym. Prototypy ścian równoległych będą wykonane w rzeczywistych warunkach gruntowych za pomocą opracowanego w projekcie innowacyjnego narzędzia geotechnicznego. 

 

Projekt realizowany w konsorcjum firmy Soley sp. z o.o. i jednostki badawczej Instytut Badawczy Dróg i Mostów.

 

 

 

 

Wartość projektu: 5.184.248,38 PLN

Dofinansowanie projektu: 4.300.421,76 PLN

Termin realizacji: 2019-2022

© 2024 wzmocnieniepodtorza.pl