Slide background

UE Program

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ NA LATA 2014 – 2020

 

 

Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw 

Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

 

 

"INNOWACYJNA, EKONOMICZNA TECHNOLOGIA DLM WZMOCNIENIA NASYPU KOLEJOWEGO" 

POIR.01.01.01-00-0493/19

 

 

 

Cel projektu: Podniesienie innowacyjności i konkurencyjności firmy SOLEY sp. z o.o. za pomocą kompletnego rozwiązania technologicznego wykorzystującego innowacyjne narzędzie geotechniczne do wykonania wzmocnienia podtorza kolejowego panelami z gruntobetonu lub fibrogruntobetonu.

© 2024 wzmocnieniepodtorza.pl